Veel gestelde vragen

 • ORGANISATIE
 • Elk goed doel met een ANBI erkenning mag zich aanmelden. Het geniet de uitdrukkelijke voorkeur dat het betreffende goede doel bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geregistreerd staat. PowerFlower werkt alleen met organisaties, waarmee zij een overeenkomst is aangegaan.

 • Nee. PowerFlower streeft ernaar zoveel mogelijk goede doelen op te nemen. Dit kunnen ook kleinere of lokale goede doelen zijn. Verwijs het betreffende goede doel naar de website www.PowerFlower.nl zodat zij onderdeel kan gaan uitmaken van de website.

 • Nee, PowerFlower is onafhankelijk.

 • Ja. PowerFlower heeft een stichting Beheer PowerFlower. PowerFlower wil geen vermenging van geldstromen. De stichting draagt zorg voor juiste (door)betaling aan het goede doel.

 • Ja, PowerFlower stelt jaarlijks een overzicht op, waarbij volledig inzichtelijk wordt wat er is gedoneerd aan de goede doelen en wat er aan kosten is gerekend.

 • PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Nee dat kan niet. PowerFlower streeft ernaar zoveel mogelijk goede doelen op te nemen. Indien jouw voorkeur niet op de website voorkomt, verwijs het betreffende goede doel dan naar de website www.PowerFlower.nl zodat zij onderdeel kan gaan uitmaken van de website.

 • Ja.

 • Jazeker. Indien de betaling via iDEAL kan plaatsvinden. Wel zal de ontvanger in het buitenland een goed doel moeten kiezen die aangesloten is bij PowerFlower.

 • Weigeren kan niet. De ontvanger dient een keuze te maken uit de goede doelen. Heeft de ontvanger na 60 dagen nog geen keuze gemaakt dan doneert PowerFlower het gedoneerde geld automatisch naar één van de goede doelen.

 • Nee. Om privacy redenen worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. De schenker krijgt wel een bevestiging van de gedane schenking/donatie.

 • BETALINGEN/GELD
 • Ja, het totale gedoneerde bedrag gaat naar het gekozen goede doel. Onder aftrek van 12,5% voor het onderhoud, de beveiliging, de hosting en de monitoring van het PowerFlower platform en aan marketing om PowerFlower onder de aandacht te brengen. Normaliter zou er een factuur volgen voor deze kosten aan het goede doel. Om de stroom facturen en derhalve de kosten te beperken is tezamen gekozen voor verrekening. Het goede doel ontvangt géén verrekeningen achteraf.

 • Op de PowerFlower website zie je wat de goede doelen met de donatie willen doen. Indien het goede doel niet specifiek een besteding vermeldt dan is het zinvol rechtstreeks aan het goede doel te vragen waaraan zij het geld besteden.

 • Dat kan helaas niet. De Stichting Beheer PowerFlower moet alle inkomsten en uitgaven verantwoorden. Daarom hebben we gekozen voor direct online betalingen.

 • Ja, dat kan. Alle geaccepteerde creditcards zijn geldig.

 • Het geld komt op de rekening van Stichting Beheer PowerFlower. Dit is een derdenrekening en beveiligd. Vanaf deze rekening worden de gelden doorgestort naar het betreffende goede doel. Van de gelden wordt 12,5% door Stichting Beheer PowerFlower ingehouden voor het onderhoud, de beveiliging, de hosting en de monitoring van het PowerFlower platform en aan marketing om PowerFlower onder de aandacht te brengen. Het goede doel ontvangt géén verrekeningen achteraf.

 • PRIVACY
 • PowerFlower zal NOOIT, zonder uitdrukkelijke toestemming, persoonsgegevens verkopen, beschikbaar stellen of anderszins verstrekken aan derden.

 • Jazeker!

 • Je moet zelf een naam invoeren. Dit kan dus ook een verzonnen naam zijn of je kunt anoniem invullen.

 • Nee, dat kan niet omdat de betaling via iDEAL verloopt en iDEAL deze mogelijkheid niet biedt.

 • W-VRAGEN/ WIE, WAT, WAAR, HOE
 • PowerFlower is een bedrijf dat het mogelijk maakt het geld van donateurs door te storten naar de goede doelen zoals vermeld op de website. Dit tegen de laagst mogelijke kosten. PowerFlower verwerft zo gelden van donateurs voor de goede doelen.

 • Voor iedereen, die een ander een virtueel bloemetje wil aanbieden. Het maakt niet uit of dit is als dank je wel/felicitatie, beloning, of onder de aandacht brengen van een goed doel of om een andere reden is.

 • Je moet 16 jaar of ouder zijn. Personen onder de 16 jaar kunnen een bloemetje zenden via een familielid of voogd onder hun directe toezicht.

 • Op de PowerFlower website staan de logo’s van de aangesloten goede doelen. Als je hierop klikt, krijg je nadere informatie.

 • Je krijgt een bevestiging per mail.

 • Omdat PowerFlower gelden werft van donateurs voor goede doelen is de bedenktermijn van 14 dagen niet van toepassing.

 • Neem dan contact op met PowerFlower via info@powerflower.nl